Inhoud

Tuisblad

Agtergrond

Die mens

Sy denke

Sy navorsing

Voordragte

Sy publikasies

Gedenk- en
geleentheids-
lesings

Toekennings

Bronnelys

Professor W A Landman

VOORDRAGTE OOR NAVORSING

 1. FENOMENOLOGIESE-, HERMENEUTIESE-, DIALEKTIESE- EN KONTRADIKTORIESE METODES: MOONTLIKHEIDSVRAAG (BEd)

 2. KONTRADIKTORIESE METODE

 3. DIALEKTIESE (TRIADIESE) METODE

 4. DIALEKTIESE METODE: 'N BESONDERE TRIADE (BEd)

 5. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEK AS BEWAARDER VAN DIE FENOMENOLOGIESE, HERMENEUTIESE, DIALEKTIESE EN KONTRADIKTORIESE METODES

 6. DIE ONTWERP VAN 'N NAVORSINGSPROGRAM DEUR DIE AANWENDING VAN NAVORSINGSMETODOLOGIESE GRONDBEGRIPPE

 7. 'N FILOSOFIE VAN DIE OPVOEDING WAT FUNDAMENTEEL WIL WEES

 8. EKLEKTIESE DENKE EN EKLEKTISISME: HEDENDAAGSE UITDAGINGS

 9. KINDBEELD IN DIE KATEGESE

 10. VEREENVOUDIGDE BESKRYWING VAN DIE BEGRIP "KATEGORIE"

 11. DEDUKTIEWE EN INDUKTIEWE DENKE IN DIE OPVOEDKUNDIGE NAVORSING

 12. UNIVERSITEITE AS DEMOKRATIESE INSTELLINGS

 13. DIE SIN VAN 'N HISTORIESE AANLOOP TOT DIE UITVOERING VAN 'N NAVORSINGSONTWERP

 14. HERBESINNING OOR DIE EENHEID VAN DIE PEDAGOGIEK (OPVOEDKUNDE)

 15. SKRYF VAN 'N LITERATUUROORSIG: WENKE

 16. DIE BEGELEIDINGSFUNKSIE VAN HISTORIESE OPVOEDKUNDE

 17. RESENTE UITSPRAKE OOR NAVORSING

 18. DIALOGIESE NAVORSING (ONDERHOUD)

 19. HERMENEUTIESE METODE (BEd)