Home page

Background

The man

His thinking and philosophy

His research

His publications

Publications about
Prof Landman

Awards

References

Professor W A Landman

LECTURES ON RESEARCH

The English translations are the work of Prof Yonge

 1. FENOMENOLOGIESE-, HERMENEUTIESE-, DIALEKTIESE- EN KONTRADIKTORIESE METODES: MOONTLIKHEIDSVRAAG (BEd)

 2. KONTRADIKTORIESE METODE

 3. DIALEKTIESE (TRIADIESE) METODE

 4. DIALECTIC METHOD: A PARTICULAR TRIAD (BEd)

 5. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEK AS BEWAARDER VAN DIE FENOMENOLOGIESE, HERMENEUTIESE, DIALEKTIESE EN KONTRADIKTORIESE METODES

 6. DIE ONTWERP VAN 'N NAVORSINGSPROGRAM DEUR DIE AANWENDING VAN NAVORSINGSMETODOLOGIESE GRONDBEGRIPPE

 7. 'N FILOSOFIE VAN DIE OPVOEDING WAT FUNDAMENTEEL WIL WEES

 8. ECLECTIC THINKING AND ECLECTICISM: CONTEMPORARY CHALLENGES

 9. KINDBEELD IN DIE KATEGESE

 10. A SIMPLIFICATION OF THE CONCEPT "CATEGORY"

 11. DEDUKTIEWE EN INDUKTIEWE DENKE IN DIE OPVOEDKUNDIGE NAVORSING

 12. UNIVERSITEITE AS DEMOKRATIESE INSTELLINGS

 13. DIE SIN VAN 'N HISTORIESE AANLOOP TOT DIE UITVOERING VAN 'N NAVORSINGSONTWERP

 14. HERBESINNING OOR DIE EENHEID VAN DIE PEDAGOGIEK (OPVOEDKUNDE)

 15. SKRYF VAN 'N LITERATUUROORSIG: WENKE

 16. DIE BEGELEIDINGSFUNKSIE VAN HISTORIESE OPVOEDKUNDE

 17. RESENTE UITSPRAKE OOR NAVORSING

 18. DIALOGIESE NAVORSING (ONDERHOUD)

 19. HERMENEUTIESE METODE (BEd)